رای به سایت :
2172
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج قدس
جمعه 29 تير 1397 -

اهدای عضو، اهدای زندگی
اهدای عضو، اهدای زندگی

و چه زیباست لحظه ای که چندین انسان با اعضای یک انسان فوت شده، جانی دوباره میابند و زندگی خود را از سر میگیرند.

ناحیه مقاومت بسیج قدس 1397/03/01
شهید مهدی یزدی زندگی دوباره بخشید
شهید مهدی یزدی زندگی دوباره بخشید

اعضای پیکر شهید مهدی یزدی به چند بیمار نیازمند عضو اهدا شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/04/08