رای به سایت :
1954
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج قدس
جمعه 29 دي 1396 -

تلاوت قرآن کریم
تلاوت قرآن کریم

تلاوت روزانه یک صفحه قرآن کریم

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
تقویم تاریخ
تقویم تاریخ

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۹ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
مبارکباد 26 دی سالروز فرار شاه از ایران
مبارکباد 26 دی سالروز فرار شاه از ایران

محمدرضا پهلوی که سال‌ ها تحت حمایت اربابان آمریکایی خویش ، کشور را تحت‌سلطه گرفته بود ، سرانجام در 26 دی ماه سال57 ، فرار را بر قرار ترجیح داد و مجبور به ترک ایران شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
فعالیتهای فرهنگی، قرآنی پایگاه هاجر
فعالیتهای فرهنگی، قرآنی پایگاه هاجر

برگزیده آیات الهی در زمینه ی تربیت اسلامی اعلام شد.

پایگاه مقاومت بسیج هاجر 1396/10/27
حدیث روز
حدیث روز

حضرت لقمان (ع):موعظه را بپذیر و به آن عمل کن زیرا موعظه نزد مومن از عسل ناب شیرین تر است

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
آموزش گشت های عملیاتی و تور های ایست و بازرسی
آموزش گشت های عملیاتی و تور های ایست و بازرسی

برگزاری کلاس آموزش گشت های عملیاتی و تور های ایست و بازرسی در پایگاه شهید ناطق نوری

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
جلسه فرهنگی، عقیدتی سه شنبه شب ها
جلسه فرهنگی، عقیدتی سه شنبه شب ها

برگزاری ششمین نشست فرهنگی، عقیدتی سه شنبه شب های پایگاه بسیج شهید علی ناطق نوری

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
تلاوت قرآن کریم
تلاوت قرآن کریم

تلاوت روزانه یک صفحه قرآن کریم

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
تقویم تاریخ
تقویم تاریخ

سهشنبه ۲6 دی ۱۳۹۶ ۲8 ربیع الثانی ۱۴۳۹ 16 ژانویه ۲۰۱۸

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
قرار هفتگی سه شنبه شب ها
قرار هفتگی سه شنبه شب ها

برگزاری جلسه عقیدتی، فرهنگی سه شنبه شب ها در پایگاه بسیج شهید علی ناطق نوری

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/27
تلاوت قرآن کریم
تلاوت قرآن کریم

تلاوت روزانه یک صفحه قرآن کریم

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/26
تقویم تاریخ
تقویم تاریخ

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۹ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری 1396/10/26

1 2 3 4... 187