رای به سایت :
2172
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج قدس
جمعه 29 تير 1397 -

اهدای عضو، اهدای زندگی
اهدای عضو، اهدای زندگی

و چه زیباست لحظه ای که چندین انسان با اعضای یک انسان فوت شده، جانی دوباره میابند و زندگی خود را از سر میگیرند.

ناحیه مقاومت بسیج قدس 1397/03/01