رای به سایت :
1749
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج قدس
دوشنبه 03 مهر 1396 -
کارگاه آشنایی با علوم نوین ژنتیک و موسسه رویان در ناحیه قدس برگزار شد
کارگاه آشنایی با علوم نوین ژنتیک و موسسه رویان در ناحیه قدس برگزار شد

به همت معاون علمی و پژوهشی ناحیه قدس و با همکاری حوزه 121 صابر کارگاه آشنایی با علوم نوین ژنتیک و موسسه رویان با حضور عزتی زاده مدرس موسسه رویان در کانون فرهنگی هنری صبح امید قدس برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/06/14 - 10:26
6
محبوب  
رای به خبر :