تاریخ : پنجشنبه 17 اسفند 10:29
کد خبر : 670130
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جشن میلادکوثروروزقشر

جشن میلادکوثروروزقشر

جشن ولادت ام ابیها حوزه102توحیدبرگزارشد.

به گزارش قسم از حوزه 102 توحید  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زهراونزدیک شدن به روزقشرمراسم جشن باهمکاری پایگاههای مربوط درسطحمحدوده استحفاطی حوزه102توحیددرروزسه شنبه مورخ15/12برگزارگردید.

برنامه ها اجراشده

سخنرانی سرکارخانم گلچین

مولودی خوانی

اجرای گروه سرودمهدگل مریم

اجرای گروه نمایشی

اهدا جوایزروزقشر

اهداجوایزبه میهمانان

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ