رای به سایت :
459
محبوب
حوزه 104 رضوان
ناحیه مقاومت بسیج قدس
شنبه 27 بهمن 1397 -

حمله به مسجد گوهرشاد
حمله به مسجد گوهرشاد

21 تیرماه سالروز کشتار مردم در مسجد گوهرشاد است

پایگاه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهدا(ع) 1397/04/21
تا چند روز دیگر هیچ صنفی در مشهد باقی نخواهد ماند که جشن [کشف حجاب] نگرفته باشد.
تا چند روز دیگر هیچ صنفی در مشهد باقی نخواهد ماند که جشن [کشف حجاب] نگرفته باشد.

لازم است به تمام مأمورین محلی اخطار نمایید که عموم آنها موظفند در پیشرفت نهضت بانوان تشریک مساعی نموده و خود آنها در این امر پیشقدم باشند

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1397/04/21
عامل کشتار مسجد گوهرشاد چه کسی بود
عامل کشتار مسجد گوهرشاد چه کسی بود

قیام گوهر شاد یک سال پس از بازگشت رضاخان از سفر به ترکیه و مشاهدات وی در مورد بی‌بند و باری و بی‌حجابی زنان ترکیه به وقوع پیوست

حوزه 104 رضوان 1397/04/21