رای به سایت :
459
محبوب
حوزه 104 رضوان
ناحیه مقاومت بسیج قدس
شنبه 03 فروردين 1398 -

گردهمایی بر سر سفره حضرت رقیه
گردهمایی بر سر سفره حضرت رقیه
    تاریخ› دوشنبه 03 آذر 1393 - 23:58

جلسه فرمانده حوزه 104 رضوان و پایگاهها بر سر سفره حضرت رقیه صورت گرفت.

RSS