رای به سایت :
459
محبوب
حوزه 104 رضوان
ناحیه مقاومت بسیج قدس
شنبه 27 بهمن 1397 -
آزادی از نگاه شهید بهشتی
آزادی از نگاه شهید بهشتی

هفته قوه قضاییه و سالگرد شهید بهشتی و یارانش گرامی باد.
calendar
تاریخ : 1397/04/10 - 16:18
2
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 104 رضوان  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،آزادی(1):

شهید بهشتی در سخنرانی های خود دو معنا برای آزادی ذکر می کند. اوّل آزادی به معنای مطلق آن که هر فردی هر کاری خواست، انجام بدهد و دوّم آزادی جهت دار که انسان ها در جهت رشد کمال و فضیلت همیشه آزاد هستند. تأکید اسلام بر معنای دوم و جلوگیری از هرگونه بی بندوباری و فساد است. هدف اسلام این است که با تقویت ایمان، تهذیب اخلاق و بالا بردن روح معنویت در انسان، او را به کمال برساند و نظامی اجتماعی بسازد که همواره فضیلت گرا باشد. آزادی از نظر اسلام به عنوان نقطه قوت آفرینش انسان است و انسان از آن جهت گوهر تابناک هستی است که آزاد و آگاه آفریده شده است. اسلام از انسان می خواهد، نخست در پرتو خرد حرکت کند و آنگاه افزون بر اندیشه تحلیل گر و روشنگر، به سرچشمه بزرگی چون وحی خدا و نبوت و سنت پیامبران نیز دست یازد.

پس انسان در مرحله تنظیم قوانین زندگی، گذشته از خرد، از وحی هم بهره می برد و آن را زیربنای محاسبه ها و بررسی های عقلی خود قرار می دهد. از آنجا که انسان آزاد آفریده شده است، اسلام به او نهیب می زند که در هر شرایط اجتماعی، نایست، نمیر یا بمیران یا بمیر یا حداقل هجرت کن؛ به هرحال، تو ای انسان! آزاد هستی و هیچ گاه تسلیم محیط فساد نشو؛ چرا که محیط فساد و ستم حاکمان، نقش خرد و ره یافتگی و روشنگری تو را کند می کند. با این حال، چون انسان آزاد و خردمند در جامعه زندگی می کند، آزادی های فردی او تا اندازه ای محدود می شود. این مرزها تا کجا ادامه دارد؟ انسان تا آنجا آزاد است که در چهارچوب قوانین الهی حرکت کند. قوانین الهی، افساری برای جلوگیری فزون خواهی های انسان است تا انسان و جامعه را از افتادن دام به هلاکت برهاند.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19427مطالب مرتبط