رای به سایت :
848
محبوب
حوزه 122 فاتح
ناحیه مقاومت بسیج قدس
دوشنبه 25 تير 1397 -
تقدیر از سرگروههای صالحین در هفته بسیج
تقدیر از سرگروههای صالحین در هفته بسیج

در برنامه هیات عاشقان ولایت و در هفته بسیج از مربیان و سرگروه های برتر حلقات صالحین پایگاهها تقدیر و تشکر بعمل آمد.
calendar
تاریخ : 1396/09/01 - 09:42
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 122 فاتح  ناحیه مقاومت بسیج قدس ، در برنامه هیات عاشقان ولایت و در هفته بسیج از مربیان و سرگروه های برتر حلقات صالحین پایگاهها تقدیر و تشکر بعمل آمد.

به 10 نفر از سرگروه های برتر در حضور معاونت تعلیم و تربیت ناحیه قدس حاج آقا کریمی و مسئول تعلیم و تربیت خواهران خانم نعمتی هدایایی به رسم یادبود داده شد.


انتهای پیام /