پایگاه مقاومت بسیج شهدای نیروی هوایی
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
69
محبوب
برگزاری محور ایست و بازرسی
برگزاری محور ایست و بازرسی
    تاریخ› شنبه 30 تير 1397 - 10:33

محور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات برگزار شد.

اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی
    تاریخ› شنبه 30 تير 1397 - 10:25

اردو دوره تابستانی اردوگاه شهید همدانی کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› سه شنبه 26 تير 1397 - 22:57

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› سه شنبه 26 تير 1397 - 21:26

اردوگاه شهید همدانی

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› دوشنبه 25 تير 1397 - 15:38

اطلاعیه مسابقه بزرگ ادابازی

مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 24 تير 1397 - 19:20

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی
    تاریخ› شنبه 23 تير 1397 - 17:37

اردو دوره تابستانی کلکچال کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› شنبه 23 تير 1397 - 17:32

حلقه_معرفتی شهید همت

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 14:05

حلقه_معرفتی شهید حججی

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› دوشنبه 18 تير 1397 - 19:42

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 1397 - 10:15

هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 1397 - 10:09

اردوی شهدای کلکچال

 اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی
    تاریخ› جمعه 15 تير 1397 - 19:47

اردو دوره تابستانی کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:40

حلقه_های_معرفتی شهید همت و شهید خلیلی

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:34

حلقه_های_معرفتی شهید حججی و شهید باکری

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:28

مسابقات_تابستانه

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:20

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:13

سانس زمین چمن

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› یکشنبه 10 تير 1397 - 18:55

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی
    تاریخ› شنبه 09 تير 1397 - 23:42

اردو پینت بال

1 2 3 4... 11