پایگاه مقاومت بسیج شهدای نیروی هوایی
 
پنجشنبه 28 تير 1397 -

رای به سایت :
69
محبوب

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› سه شنبه 26 تير 1397 - 22:57

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 24 تير 1397 - 19:20

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی
    تاریخ› شنبه 23 تير 1397 - 17:37

اردو دوره تابستانی کلکچال کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 14:05

حلقه_معرفتی شهید حججی

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› دوشنبه 18 تير 1397 - 19:42

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› یکشنبه 17 تير 1397 - 10:09

اردوی شهدای کلکچال

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:40

حلقه_های_معرفتی شهید همت و شهید خلیلی

گزارش_تصویری
گزارش_تصویری
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:34

حلقه_های_معرفتی شهید حججی و شهید باکری

اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:28

مسابقات_تابستانه

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› پنجشنبه 14 تير 1397 - 22:20

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› یکشنبه 10 تير 1397 - 18:55

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی
    تاریخ› شنبه 09 تير 1397 - 23:42

اردو پینت بال

جلسه حلقه صالحین
جلسه حلقه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 07 تير 1397 - 13:45

حلقه_های_معرفتی شهید محسن حججی

هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› پنجشنبه 07 تير 1397 - 13:41

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

اردو
اردو
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 1397 - 11:54

اردو پینت بال

اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 1397 - 11:50

اولین اردو دوره تابستانی کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

جلسه افتتاحیه
جلسه افتتاحیه
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 1397 - 11:46

جلسه افتتاحیه اوقات فراغت کانون های فرهنگی مساجد تهران...

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا
مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› شنبه 02 تير 1397 - 17:30

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی
    تاریخ› چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 20:09

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا
مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 1397 - 20:28

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

RSS