پایگاه مقاومت بسیج شهدای نیروی هوایی
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
69
محبوب
برگزاری محور ایست و بازرسی
برگزاری محور ایست و بازرسی

محور ایست و بازرسی توسط تیم عملیات برگزار شد.

1397/04/30 06:03
اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی

اردو دوره تابستانی اردوگاه شهید همدانی کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

1397/04/30 05:55
گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

1397/04/26 18:27
اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه

اردوگاه شهید همدانی

1397/04/26 16:56
اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه

اطلاعیه مسابقه بزرگ ادابازی

1397/04/25 11:08
مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

1397/04/24 14:50
اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی

اردو دوره تابستانی کلکچال کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

1397/04/23 13:07
گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

حلقه_معرفتی شهید همت

1397/04/23 13:02
گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

حلقه_معرفتی شهید حججی

1397/04/21 09:35
هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

1397/04/18 15:12
مراسم_هفتگی
مراسم_هفتگی

هیئت_سیدالشهدا (فداییان حسن بن علی"ع")

1397/04/17 05:45
اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه

اردوی شهدای کلکچال

1397/04/17 05:39
 اردو دوره تابستانی
اردو دوره تابستانی

اردو دوره تابستانی کانون فرهنگی مسجد علی بن ابیطالب(ع)

1397/04/15 15:17
گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

حلقه_های_معرفتی شهید همت و شهید خلیلی

1397/04/14 18:10
گزارش_تصویری
گزارش_تصویری

حلقه_های_معرفتی شهید حججی و شهید باکری

1397/04/14 18:04
اخبار_تابستانه
اخبار_تابستانه

مسابقات_تابستانه

1397/04/14 17:58
هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

1397/04/14 17:50
اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی

سانس زمین چمن

1397/04/14 17:43
هیئت_سیدالشهدا
هیئت_سیدالشهدا

مراسم_هفتگی_هیئت_سیدالشهدا

1397/04/10 14:25
اولین اردو دوره تابستانی
اولین اردو دوره تابستانی

اردو پینت بال

1397/04/09 19:12

1 2 3 4... 11