پایگاه مقاومت بسیج امام حسن(ع)
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
242
محبوب

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 02 آبان 1396 - 20:45

حلقه صالحین _احکام

حلقه صالحین پیرامون مباحث احکام برگزار می شود
حلقه صالحین پیرامون مباحث احکام برگزار می شود
    تاریخ› سه شنبه 02 آبان 1396 - 20:23

حلقه صالحین پایگاه امام حسن (ع) پیرامون مباحث احکام برگزار می شود.

حلقه ی صالحین شهیدان معصومی
حلقه ی صالحین شهیدان معصومی
    تاریخ› سه شنبه 25 مهر 1396 - 08:47

اولین جلسه ی حلقه ی صالحین پایگاه برگزار شد.

طرح بزرگ تابستانی بهتریت تابستان من
طرح بزرگ تابستانی بهتریت تابستان من
    تاریخ› یکشنبه 29 مرداد 1396 - 17:57

برگزاری اردوی مشهد ویژه ی حلقه ی صالحین شهیدان معصومی

اردوی ورزشی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
اردوی ورزشی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 10:40

سومین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار گردید.

برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 19 مرداد 1396 - 16:35

برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار میگردد.

برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 19:08

برنامه اردویی فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار میگردد.

برنامه فوتبال بسیجیان پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
برنامه فوتبال بسیجیان پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 02:00

برنامه فوتبال پایگاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار میگردد.

جلسه شورای پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
جلسه شورای پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› یکشنبه 10 ارديبهشت 1396 - 11:18

نخستین جلسه شورای پایگاه در سال ۱۳۹۶ با حضور فرماندهی محترم پایگاه و جانشین فرمانده حوزه 113 حجت بن الحسن(عج) در دارالقرآن پایگاه برگزار شد.

حلقه صالحین نوجوانان شهید حسین فهمیده
حلقه صالحین
حلقه صالحین نوجوانان شهید حسین فهمیده
    تاریخ› شنبه 04 دي 1395 - 23:48

حلقه صالحین نوجوانان شهید حسین فهمیده برگزار گردید.

حلقه صالحین خاص شورای شهید ابوذر نیکنام
حلقه صالحین
حلقه صالحین خاص شورای شهید ابوذر نیکنام
    تاریخ› پنجشنبه 02 دي 1395 - 10:51

حلقه صالحین خاص شورای شهید ابوذر نیکنام برگزار گردید.

حلقه صالحین جوانان شهید حمیدرضا چهاردولی
حلقه صالحین
حلقه صالحین جوانان شهید حمیدرضا چهاردولی
    تاریخ› چهارشنبه 01 دي 1395 - 11:49

حلقه صالحین جوانان شهید حمیدرضا چهاردولی برگزار گردید.

حلقه صالحین بزرگسالان شهید نورعلی شوشتری
حلقه صالحین
حلقه صالحین بزرگسالان شهید نورعلی شوشتری
    تاریخ› سه شنبه 30 آذر 1395 - 14:43

حلقه صالحین بزرگسالان شهید نورعلی شوشتری برگزار گردید.

حلقه صالحین تیم عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع)
عملیات پایگاه امام حسن مجتبی (ع)
حلقه صالحین تیم عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع)
    تاریخ› دوشنبه 29 آذر 1395 - 16:35

حلقه صالحین تیم عملیاتی پایگاه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) با بیان نکات امنیتی و عملیاتی در محل پایگاه با حضور فرمانده محترم پایگاه برگزار گردید.

حلقه صالحین قرآنی با حضور استاد سید مهدی تاج زاده
گزارش تصویری
حلقه صالحین قرآنی با حضور استاد سید مهدی تاج زاده
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 22:03

حلقه عمومی صالحین قرآنی پایگاه بسیج امام حسن مجتبی(ع)برگزار گردید.