پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
دوشنبه 25 تير 1397 -

رای به سایت :
1093
محبوب

اردوی پینت بال در طرح تابستانه
گزارش تصویری 1
اردوی پینت بال در طرح تابستانه
    تاریخ› چهارشنبه 20 تير 1397 - 18:44

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اولین اردوی تفریحی ورزشی در طرح تابستانه رفیق بهشتی برگزار شد.

اردوی پینت بال در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
اردوی پینت بال در طرح تابستانه
    تاریخ› شنبه 16 تير 1397 - 05:23

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اولین اردوی تفریحی ورزشی در طرح تابستانه رفیق بهشتی برگزار شد.

آغاز طرح تابستانه رفیق بهشتی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
آغاز طرح تابستانه رفیق بهشتی
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 1397 - 13:48

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) طرح بهاره رفیق بهشتی با برنامه های متنوع شروع به کار کرد.

پایان طرح بهاره رفیق بهشتی
طرح بهاره رفیق بهشتی
پایان طرح بهاره رفیق بهشتی
    تاریخ› یکشنبه 03 تير 1397 - 13:28

به یاری خدا پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش و معاونت های دیگر پایگاه امام حسن عسکری(ع) طرح بهاره رفیق بهشتی به پایان رسید.

برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
برنامه هفته ششم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
    تاریخ› سه شنبه 01 خرداد 1397 - 12:16

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هیئت منتظران موعود(عج) در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته پنجم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته پنجم طرح بهاره
    تاریخ› جمعه 21 ارديبهشت 1397 - 02:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته پنجم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

گزارش هفته سوم طرح بهاره
گزارش تصویری
گزارش هفته سوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 1397 - 18:24

با تلاش معاونت های تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی با برنامه های هیئت منتظران موعود(عج)، فوتبال هفتگی و برنامه تفریحی به پایان رسید.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› جمعه 07 ارديبهشت 1397 - 23:46

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 - 17:33

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برنامه تفریحی اعضای صالحین
در هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه تفریحی اعضای صالحین
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 06:28

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه های تفریحی برای اعضای حلقه های صالحین برگزار شد.

برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
در هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 06:16

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هیئت منتظران موعود(عج) در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته سوم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته سوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 00:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری اردوی کهف الشهدا
هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری اردوی کهف الشهدا
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 14:54

با هماهنگی معاونت اردویی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی فرهنگی ورزشی کهف الشهدا برگزار شد.

برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
در هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 14:46

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هیئت منتظران موعود(عج) در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته دوم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته دوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 25 فروردين 1397 - 02:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› جمعه 24 فروردين 1397 - 01:48

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

فوتبال هفتگی در طرح رفیق بهشتی
گزارش تصویری
فوتبال هفتگی در طرح رفیق بهشتی
    تاریخ› سه شنبه 21 فروردين 1397 - 18:30

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برنامه هفته اول طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته اول طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 18 فروردين 1397 - 04:00

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته اول طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› پنجشنبه 16 فروردين 1397 - 17:27

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

آغاز طرح بهاره رفیق بهشتی
طرح بهاره رفیق بهشتی
آغاز طرح بهاره رفیق بهشتی
    تاریخ› چهارشنبه 15 فروردين 1397 - 12:23

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) طرح بهاره رفیق بهشتی آغاز شد.

1 2 3 4... 12