پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
976
محبوب

برنامه هفته پنجم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته پنجم طرح بهاره
    تاریخ› جمعه 21 ارديبهشت 1397 - 02:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته پنجم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

گزارش هفته سوم طرح بهاره
گزارش تصویری
گزارش هفته سوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 1397 - 18:24

با تلاش معاونت های تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی با برنامه های هیئت منتظران موعود(عج)، فوتبال هفتگی و برنامه تفریحی به پایان رسید.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› جمعه 07 ارديبهشت 1397 - 23:46

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 - 17:33

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برنامه تفریحی اعضای صالحین
در هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه تفریحی اعضای صالحین
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 06:28

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه های تفریحی برای اعضای حلقه های صالحین برگزار شد.

برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
در هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 06:16

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هیئت منتظران موعود(عج) در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته سوم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته سوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 01 ارديبهشت 1397 - 00:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته سوم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری اردوی کهف الشهدا
هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری اردوی کهف الشهدا
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 14:54

با هماهنگی معاونت اردویی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی فرهنگی ورزشی کهف الشهدا برگزار شد.

برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
در هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی/
برگزاری هیئت منتظران موعود(عج)
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 14:46

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) هیئت منتظران موعود(عج) در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته دوم طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته دوم طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 25 فروردين 1397 - 02:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته دوم طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› جمعه 24 فروردين 1397 - 01:48

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

فوتبال هفتگی در طرح رفیق بهشتی
گزارش تصویری
فوتبال هفتگی در طرح رفیق بهشتی
    تاریخ› سه شنبه 21 فروردين 1397 - 18:30

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

برنامه هفته اول طرح بهاره
طرح بهاره رفیق بهشتی
برنامه هفته اول طرح بهاره
    تاریخ› شنبه 18 فروردين 1397 - 04:00

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته اول طرح بهاره رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› پنجشنبه 16 فروردين 1397 - 17:27

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح بهاره رفیق بهشتی برگزار شد

آغاز طرح بهاره رفیق بهشتی
طرح بهاره رفیق بهشتی
آغاز طرح بهاره رفیق بهشتی
    تاریخ› چهارشنبه 15 فروردين 1397 - 12:23

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) طرح بهاره رفیق بهشتی آغاز شد.

برگزاری فوتبال هفتگی
با حضور بسیجیان و اعضای شورای پایگاه انجام شد
برگزاری فوتبال هفتگی
    تاریخ› یکشنبه 27 اسفند 1396 - 00:52

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح زمستانه رفیق بهشتی برگزار شد

کلاس های رفع اشکال
معاونت علمی پایگاه امام حسن عسکری(ع) برگزار می کند/
کلاس های رفع اشکال
    تاریخ› سه شنبه 22 اسفند 1396 - 01:00

با هماهنگی معاونت علمی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) کلاس های رفع اشکال برای اعضای صالحین این پایگاه برگزار می شود.

برنامه هفته یازدهم طرح رفیق بهشتی
در فصل زمستان انجام می شود/
برنامه هفته یازدهم طرح رفیق بهشتی
    تاریخ› جمعه 18 اسفند 1396 - 23:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته یازدهم طرح زمستانه رفیق بهشتی اعلام شد.

برگزاری هیئت منتظران موعود
در هفته دهم طرح زمستانه رفیق بهشتی برگزار شد
برگزاری هیئت منتظران موعود
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 1396 - 14:06

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) جلسه آینده هیئت منتظران موعود در منزل یکی از بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

برنامه هفته دهم طرح زمستانه
در فصل زمستان انجام می شود/
برنامه هفته دهم طرح زمستانه
    تاریخ› جمعه 11 اسفند 1396 - 00:00

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه هفته دهم طرح زمستانه رفیق بهشتی اعلام شد.

1 2 3 4... 12