پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
پنجشنبه 30 شهريور 1396 -

رای به سایت :
265
محبوب

آخرین مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
آخرین مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 22:27

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) آخرین مسابقه فوتبال برگزار شد

گزارش تصویری تشکیل حلقه های تربیتی
گزارش تصویری
گزارش تصویری تشکیل حلقه های تربیتی
    تاریخ› چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 14:37

با برنامه ریزی صورت گرفته معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری (ع) حلقه های صالحین با موضوعات آموزشی و تفریحی در محل قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان برگزار شد.

برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
گزارش تصویری
برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 14:23

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی در هفته پایانه شهریور ماه پس از تشکیل حلقه های صالحین برنامه تفریحی در قرارگاه تربیت آموزش حاج اجمد متوسلیان برگزار شد

تشکیل حلقه های تربیتی
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
تشکیل حلقه های تربیتی
    تاریخ› سه شنبه 28 شهريور 1396 - 10:14

با برنامه ریزی صورت گرفته معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری (ع) حلقه های صالحین با موضوعات آموزشی و تفریحی برگزار شد

اهدای جوایز به نفرات برتر صالحین
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
اهدای جوایز به نفرات برتر صالحین
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 10:53

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) از نفرات برتر حلقه های صالحین که در برنامه های طرح تابستانه رفیق بهشتی شرکت کردند با اهدای جوایزی تجلیل شد.

برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
    تاریخ› شنبه 25 شهريور 1396 - 21:28

در هفته پایانی طرح تابستانه رفیق بهشتی پس از تشکیل حلقه های صالحین برنامه تفریحی در قرارگاه تربیت آموزش برگزار شد

تشکیل حلقه صالحین
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
تشکیل حلقه صالحین
    تاریخ› شنبه 25 شهريور 1396 - 13:00

با برنامه ریزی صورت گرفته معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری (ع) حلقه های صالحین با موضوعات آموزشی و تفریحی برگزار گردید.

گزارش تصویری مسابقه فوتبال طرح تابستانه
گزارش تصویری
گزارش تصویری مسابقه فوتبال طرح تابستانه
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 13:09

درراستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) مسابقه فوتبال در قالب چهار تیم برای نوجوانان و جوانان پایگاه برگزار شد.

برگزاری مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
    تاریخ› پنجشنبه 23 شهريور 1396 - 11:41

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) مسابقه فوتبال برگزار شد

مسابقه فوتبال
طرح تابستانه رفیق بهشتی
مسابقه فوتبال
    تاریخ› پنجشنبه 23 شهريور 1396 - 03:30

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) مسابقه فوتبال برگزار خواهد شد

ایستگاه صلواتی به کمک اعضای صالحین
گزارش تصویری
ایستگاه صلواتی به کمک اعضای صالحین
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 17:29

اعضای حلقه های صالحین پایگاه امام حسن عسگری(ع) در قالب حلقه های صالحین، جهت برپایی چهار شب ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر و همکاری با معاونت فرهنگی این پایگاه به مسجد مراجعه کردند.

حضور اعضای صالحین در چهارمین ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی برگزار شد/
حضور اعضای صالحین در چهارمین ایستگاه صلواتی
    تاریخ› شنبه 18 شهريور 1396 - 22:05

چهارمین ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم به کمک اعضای قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان برگزار شد.

جشن عید غدیر در روضه خانگی
گزارش تصویری
جشن عید غدیر در روضه خانگی
    تاریخ› شنبه 18 شهريور 1396 - 11:37

با تلاش معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) جلسه روضه خانگی به مناسبت عید غدیر خم در خانه یکی از بسیجیان با حضور اعضای حلقه های صالحین به سخنرانی حجت الاسلام مهدی عدالت خو برگزار شد.

برگزاری مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 12:58

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) مسابقه فوتبال برگزار شد

جشن عید غدیر خم در روضه خانگی
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
جشن عید غدیر خم در روضه خانگی
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 12:34

با تلاش معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) جلسه روضه خانگی به مناسبت عید غدیر خم برگزار شد

برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان
برنامه تفریحی در تشکیل حلقه صالحین
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 10:28

با تلاش معاونت تربیت و آموزش در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی پس از تشکیل حلقه های تربیتی برنامه های تفریحی برای اعضای حلقه ها برگزار شد

حضور اعضای صالحین در دومین ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی برگزار شد/
حضور اعضای صالحین در دومین ایستگاه صلواتی
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 10:05

دومین ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم به کمک اعضای قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان برگزار شد.

جشن غدیر در روضه خانگی
جشن غدیر در روضه خانگی
    تاریخ› پنجشنبه 16 شهريور 1396 - 17:34

جلسه آینده روضه خانگی روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه ساعت 18:15 الی 19:30 برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقه فوتبال
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری مسابقه فوتبال
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 23:30

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) فردا مسابقه فوتبال برگزار خواهد شد

لیگ پینگ پونگ
گزارش تصویری
لیگ پینگ پونگ
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 12:53

با تلاش معاونت تربیت و ٖآموزش و تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسگری(ع) لیگ پینگ پونگ با حضور اعضای حلقه های صالحین به مدت پنج روز در محل قرارگاه صالحین حاج احمد متوسلیان برگزار شد.

1 2 3 4... 5