پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

رای به سایت :
1172
محبوب

آخرین اردوی طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
آخرین اردوی طرح تابستانه
    تاریخ› سه شنبه 27 شهريور 1397 - 05:35

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) در راستای طرح تابستانه اردوی تفریحی ورزشی پینت بال برگزار شد.

اردوی پینت بال در طرح تابستانه
گزارش تصویری
اردوی پینت بال در طرح تابستانه
    تاریخ› سه شنبه 20 شهريور 1397 - 02:11

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی اردوی تفریحی ورزشی پینت بال برگزار شد.

برگزاری اردوی پینت بال
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری اردوی پینت بال
    تاریخ› یکشنبه 18 شهريور 1397 - 09:11

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) در راستای طرح تابستانه اردوی تفریحی ورزشی پینت بال برگزار شد.

ورزش و سلامتی در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
ورزش و سلامتی در طرح تابستانه
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 13:30

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال های هفتگی در طرح تابستانه برگزار شد.

اردوی تفریحی پینت بال
طرح تابستانه رفیق بهشتی
اردوی تفریحی پینت بال
    تاریخ› جمعه 16 شهريور 1397 - 03:30

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی پینت بال فردا برگزار می شود.

فوتبال هفتگی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
فوتبال هفتگی
    تاریخ› پنجشنبه 15 شهريور 1397 - 03:30

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح تابستانه رفیق بهشتی امروز برگزار می شود.

فوتبال هفتگی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
فوتبال هفتگی
    تاریخ› پنجشنبه 08 شهريور 1397 - 03:30

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح تابستانه رفیق بهشتی فردا برگزار می شود.

فوتبال هفتگی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
فوتبال هفتگی
    تاریخ› پنجشنبه 01 شهريور 1397 - 03:30

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح تابستانه رفیق بهشتی فردا برگزار می شود.

برگزاری مسابقه فوتبال حبابی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری مسابقه فوتبال حبابی
    تاریخ› یکشنبه 28 مرداد 1397 - 02:44

با تلاش معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی فوتبال حبابی ویژه اعضای حلقه های صالحین برگزار شد.

ورزش و سلامتی در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
ورزش و سلامتی در طرح تابستانه
    تاریخ› شنبه 27 مرداد 1397 - 02:28

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال های هفتگی در طرح تابستانه برگزار شد.

اردوی فوتبال حبابی
طرح تابستانه رفیق بهشتی
اردوی فوتبال حبابی
    تاریخ› جمعه 26 مرداد 1397 - 03:30

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی فوتبال حبابی ویژه اعضای حلقه های صالحین برگزار می شود.

آخرین مهلت ثبت نام اردو
اردوی تفریحی ورزشی فوتبال حبابی
آخرین مهلت ثبت نام اردو
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 12:49

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی فوتبال حبابی ویژه اعضای حلقه های صالحین امروز برگزار می شود.

برگزاری اردوی پارک ارم
گزارش تصویری 2
برگزاری اردوی پارک ارم
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 12:27

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و اردویی پایگاه امام حسن عسکری(ع) طی برنامه ریزی های طرح تابستانه رفیق بهشتی اردوی یکروزه پارک ارم برگزار شد.

سانس اختصاصی استخر
طرح تابستانه رفیق بهشتی
سانس اختصاصی استخر
    تاریخ› دوشنبه 22 مرداد 1397 - 02:12

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی استخر در طرح تابستانه برگزار شد.

یکروز شاد در باغ وحش ارم
گزارش تصویری
یکروز شاد در باغ وحش ارم
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 02:56

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و اردویی پایگاه امام حسن عسکری(ع) طی برنامه ریزی های طرح تابستانه رفیق بهشتی اردوی یکروزه باغ وحش ارم برگزار شد.

سانس اختصاصی استخر
طرح تابستانه رفیق بهشتی
سانس اختصاصی استخر
    تاریخ› جمعه 19 مرداد 1397 - 03:30

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی استخر در طرح تابستانه امروز برگزار می شود.

فوتبال هفتگی در طرح تابستانه
طرح تابستانه رفیق بهشتی
فوتبال هفتگی در طرح تابستانه
    تاریخ› پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 13:59

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) برنامه فوتبال هفتگی در طرح تابستانه برگزار شد.

برگزاری اردوی باغ وحش ارم
طرح تابستانه رفیق بهشتی
برگزاری اردوی باغ وحش ارم
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 1397 - 02:54

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و اردویی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی باغ وحش ارم برگزار شد.

اردوی تفریحی باغ وحش ارم
طرح تابستانه رفیق بهشتی
اردوی تفریحی باغ وحش ارم
    تاریخ› دوشنبه 15 مرداد 1397 - 21:30

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش و اردویی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی باغ وحش ارم امروز برگزار می شود.

لیگ پینگ پنگ
طرح تابستانه رفیق بهشتی
لیگ پینگ پنگ
    تاریخ› دوشنبه 15 مرداد 1397 - 03:30

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) مسابقه پینگ پنگ ویژه نوجوانان و جوانان مسجدی برگزار می شود.

RSS
1 2