پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1220
محبوب
سانس اختصاصی استخر
سانس اختصاصی استخر

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی استخر در طرح تابستانه برگزار شد.

1397/05/22 02:12
سانس اختصاصی استخر
سانس اختصاصی استخر

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی استخر در طرح تابستانه امروز برگزار می شود.

1397/05/19 03:30
سانس اختصاصی استخر
سانس اختصاصی استخر

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی استخر در طرح تابستانه برگزار می شود.

1397/04/22 03:30
اردوی تفریحی استخر
اردوی تفریحی استخر

طیق برنامه ریزی های انجام شده در طرح تابستانه رفیق بهشتی بسیج مسجد امام حسن عسگری (ع)، اردوی تفریحی ورزشی استخر امروز برگزار شد.

1396/05/03 15:57
اردوی استخر
اردوی استخر

در راستای برنامه های ورزشی طرح تابستانه رفیق بهشتی بسیج مسجد امام حسن عسگری (ع) ، اردوی استخر امروز برگزار خواهد شد.

1396/05/03 17:30