پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
1102
محبوب
ورزش و سلامتی در طرح تابستانه
ورزش و سلامتی در طرح تابستانه

با تلاش معاونت تربیت و آموزش و تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال های هفتگی در طرح تابستانه برگزار شد.

1397/04/30 00:49
اردوی تفریحی پینت بال
اردوی تفریحی پینت بال

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی پینت بال فردا برگزار می شود.

1397/04/28 23:00
فوتبال هفتگی
فوتبال هفتگی

با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) فوتبال هفتگی در طرح تابستانه رفیق بهشتی امروز برگزار می شود.

1397/04/27 23:00
اردوی پینت بال در طرح تابستانه
اردوی پینت بال در طرح تابستانه

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی پایگاه امام حسن عسکری(ع) اولین اردوی تفریحی ورزشی در طرح تابستانه رفیق بهشتی برگزار شد.

1397/04/20 14:14
سانس اختصاصی استخر
سانس اختصاصی استخر

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی استخر در طرح تابستانه برگزار می شود.

1397/04/21 23:00
اردوی تفریحی پینت بال
اردوی تفریحی پینت بال

با هماهنگی معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) اردوی تفریحی ورزشی پینت بال فردا برگزار می شود.

1397/04/14 23:50
تمدید ثبت نام طرح تابستانه
تمدید ثبت نام طرح تابستانه

ثبت نام طرح تابستانه رفیق بهشتی با برنامه های متنوع فرهنگی، ورزش و تربیتی ویژه اعضای حلقه های صالحین تمدید شد.

1397/04/13 23:50
ثبت نام طرح تابستانه رفیق بهشتی
ثبت نام طرح تابستانه رفیق بهشتی

ثبت نام طرح تابستانه رفیق بهشتی با برنامه های متنوع فرهنگی، ورزش و تربیتی ویژه اعضای حلقه های صالحین آغاز شد.

1397/04/06 23:55
آغاز طرح تابستانه رفیق بهشتی
آغاز طرح تابستانه رفیق بهشتی

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسکری(ع) طرح بهاره رفیق بهشتی با برنامه های متنوع شروع به کار کرد.

1397/04/03 09:18
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/26 10:07
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/23 08:55
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/23 08:40
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/18 21:12
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/18 20:59
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/17 22:19
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/17 21:54
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی
گزارش تصویری طرح تابستانه رفیق بهشتی

پس از سه ماه تلاش شبانه روزی معاونت تربیت آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) و معاونت های دیگر این پایگاه طرح تابستانه رفیق بهشتی به پایان رسید

1396/07/06 05:18
مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
مسابقه فوتبال در طرح تابستانه

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری (ع) آخرین مسابقه فوتبال برگزار شد.

1396/06/31 08:22
آخرین مسابقه فوتبال در طرح تابستانه
آخرین مسابقه فوتبال در طرح تابستانه

در راستای طرح تابستانه رفیق بهشتی با تلاش معاونت تربیت بدنی و تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) آخرین مسابقه فوتبال برگزار شد

1396/06/30 17:57
اهدای جوایز به نفرات برتر صالحین
اهدای جوایز به نفرات برتر صالحین

با هماهنگی معاونت تربیت و آموزش پایگاه امام حسن عسگری(ع) از نفرات برتر حلقه های صالحین که در برنامه های طرح تابستانه رفیق بهشتی شرکت کردند با اهدای جوایزی تجلیل شد.

1396/06/27 06:23

1 2 3