پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی
 
یکشنبه 29 مرداد 1396 -

رای به سایت :
1027
محبوب
اخبار پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی
توضيحات : پایگاه امام خمینی(ره) یکی از پایگاه های فعال حوزه 121 صابر می باشد
معرفی پایگاه
  • گزارش تصویری از برگزاری اردو دهکده...

  • گزارش تصویری (4) از برنامه فوتبال...

  • گزارش تصویری (3) از برنامه فوتبال...

  • گزارش تصویری (2) از برنامه فوتبال...

  • گزارش تصویری (1) از برنامه فوتبال...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
برگزاری کارگاه شبهه شناسی اعتقادی برای بسیجیان پایگاه امام خمینی(ره)
کارگاه شبهه شناسی اعتقادی برای بسیجیان پایگاه امام خمینی(ره)
گزارش تصویری(2) از برگزاری کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره)
کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره) دوشنبه
گزارش تصویری(1) از برگزاری کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره)
کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره) دوشنبه
گذشته
برنامه والیبال هفتگی طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره) برنامه والیبال هفتگی طرح تابستانی...
برنامه والیبال هفتگی طرح تابستانی پایگاه بسیج...
برگزاری کارگاه شبهه شناسی اعتقادی برای بسیجیان پایگاه امام خمینی(ره) برگزاری کارگاه شبهه شناسی اعتقادی...
کارگاه شبهه شناسی اعتقادی برای بسیجیان پایگاه...
گزارش تصویری(2) از برگزاری کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام خمینی(ره) گزارش تصویری(2) از برگزاری کلاس قرآن...
کلاس قرآن در طرح تابستانی پایگاه بسیج امام...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه