پایگاه مقاومت بسیج نصر
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
684
محبوب

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 23:52

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر با حضور معاونت فرهنگی و آموزش برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 28 فروردين 1397 - 03:07

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنبه مورخ 22 / 1 / 97 با حضور معاونت تربیت و آموزش برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 28 فروردين 1397 - 02:20

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنبه مورخ 22 / 1 / 97 با حضور معاونت تربیت و آموزش برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 19 بهمن 1396 - 16:41

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه نصر روز چهارشنبه مورخ 18 / 11 / 96 با حضور فرماندهی محترم در محل حسینیه نصر برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 1396 - 21:59

جلسه حلقه های طیبه صالحین روز چهارشنبه مورخ 4 / 11 / 96 با حضور فرمانده محترم و معاونت تربیت و آموزش پایگاه در محل حسینیه نصر برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› شنبه 07 بهمن 1396 - 21:56

جلسه حلقه های طیبه صالحین روز چهارشنبه مورخ 4 / 11 / 96 با حضور فرمانده محترم و معاونت تربیت و آموزش پایگاه در محل حسینیه نصر برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 21:47

جلسه حلقه های طیبه صالحین روز چهارشنبه مورخ 20 / 10 / 96 با حضور فرماندهی محترم و معاونت تربیت و آموزش پایگاه نصر برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 16:26

جلسه حلقه های طیبه صالحین چهارشنبه مورخ 13 / 10/ 96 با حضور فرماندهی محترم پایگاه برگزار گردید.

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 16:21

جلسه حلقه های طیبه صالحین چهارشنبه مورخ 13 / 10 96 با حضور فرماندهی محترم پایگاه برگزار گردید.

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 21:52

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر با حضور جانشین محترم فرماندهی روز چهارشنبه مورخ 6 دی 96 در محل حسینیه نصر برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 14:00

جلسه حلقه های طیبه صالحین روز چهارشنبه مورخ 2 / 9 / 1396 با حضور فرماندهی محترم پایگاه نصر برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 11 آبان 1396 - 21:14

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنیه مورخ 10 / 8 / 96 با حضور فرماندهی محترم پایگاه برگزار گردید .

جلسه حلقه های صالحین پایگاه نصر
جلسه حلقه های صالحین پایگاه نصر
    تاریخ› یکشنبه 23 مهر 1396 - 13:18

جلسه حلقه های صالحین پایگاه نصر عصر روز چهارشنبه مورخ 19 / 7 / 96 با حضور فرماندهی محترم پایگاه و معاونت محترم تربیتو آموزش در محل حسینیه نصر برگزار گردید.

جلسه حلقه های صالحین به روایت تصویر
جلسه حلقه های صالحین به روایت تصویر
    تاریخ› پنجشنبه 09 شهريور 1396 - 14:50

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنبه مورخ 8 / 6 / 96 با حضور معاونت محترم تربیت و آموزش برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 09 شهريور 1396 - 14:44

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنبه 8 / 6 / 96 با حضور معاونت محترم تربیت و آموزش برگزار گردید .

گزارش تصویری جلسه حلقه های صالحین
گزارش تصویری جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 15:40

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه نصر روز چهارشنبه مورخ 1 / 6 / 96 با حضور معاونت محترم تربیت و آموزش در محل حسینیه نصر برگزار گردید .

جلسه حلقه های صالحین
جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 15:36

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه نصر روز چهارشنبه 1 / 6 / 96 با حضور معاونت محترم تربیت و آموزش برگزار گردید .

گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
گزارش تصویری از جلسه حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 16:28

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر با حضور معاونت محترم تربیت و آموزش و جانشین محترم فرماندهی روز چهارشنبه مورخ 25 / 5 / 96 برگزار گردید .

جلسه حلقه های طیبه صالحین
جلسه حلقه های طیبه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 16:25

جلسه حلقه های طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر روز چهارشنبه مورخ 25 / 5 / 96 برگزار گردید .

جلسه حلقه های صالحین نصر
جلسه حلقه های صالحین نصر
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 01:08

جلسه حلقه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج نصر با حضور اعضای فعال و معاونت تربیت و آموزش روز چهارشنبه مورخ 18 / 5 / 96 برگزار گردید .

1 2 3 4... 6