قسم | کسى که شب قدر را زنده بدارد، عذاب تا سال آینده از او روى می ‏گرداند.»
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید ناطق نوری
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
4232
محبوب