پایگاه مقاومت بسیج شهیدان نظری
 
جمعه 30 شهريور 1397 -

رای به سایت :
172
محبوب

حلقه دخترانه پایگاه شهیدان نظری
حلقه دخترانه پایگاه شهیدان نظری
    تاریخ› سه شنبه 21 شهريور 1396 - 11:42

حلقه دخترانه پایگاه شهیدان نظری برگزار شد

برگزاری حلقه قرانی
برگزاری حلقه قرانی
    تاریخ› جمعه 16 مهر 1395 - 15:25

حلقه قرانی در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 05 مهر 1395 - 14:04

حلقه صالحین شهید عباس پروهان در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.

حلقه صالحین شهید نیکو همت
حلقه صالحین شهید نیکو همت
    تاریخ› دوشنبه 05 مهر 1395 - 13:34

حلقه صالحین شهید نیکو همت در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.

حلقه صالحین شهید کبیری
حلقه صالحین شهید کبیری
    تاریخ› دوشنبه 15 شهريور 1395 - 13:54

حلقه صالحین شهید کبیری در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.

 حلقه صالحین شهدای مدافعین حرم
حلقه صالحین شهدای مدافعین حرم
    تاریخ› دوشنبه 25 مرداد 1395 - 20:09

حلقه صالحین شهدای مدافعین حرم در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 - 21:10

حلقه صالحین گروه میانسالان در پایگاه شهیدان نظری برگزار شد.