پایگاه مقاومت بسیج شهیدان نظری
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
173
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 104 رضوان ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیدان نظری
1
محبوب  
رای به خبر :
5 تیر مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
5 تیر مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

بریتانیا و گسترش تریاک
calendar
تاریخ : 1397/04/05 - 13:03

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان نظری  حوزه 104 رضوان  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،غرب و تمدن استعماری آن می کوشید از هر راه ممکن، به جهان سوم راه یابد و مردم را به پیروی از خود ناگزیر کند. برای نیل به این مقصود، نقشه های زیادی را طرح کرد و به اجرا درآورد. از جمله آن ها کشت گسترده خشخاش و تشویق مردم فقیر و بی سواد به کشیدن تریاک و استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن درد و درمان بیماری بود که میان مردم ساده که به بهداشت و دارو دسترسی نداشتند، رواج یافت. استعمار بریتانیای کبیر، تریاک را برای مردم گرسنه و فقیر هند مفید می دانست و به هندیان تلقین می کرد که با مصرف اندکی تریاک، می توان گرسنگی را بر طرف کرد. شرکت انگلیسی هند شرقی برای تأمین منافع تجاری و مقاصد سیاست جویانه و استعماری خود، توانست کشت تریاک هند و تجارت و قاچاق آن را به کشور چین در انحصار خود درآورد. همچنین برای کشیدن خط تلگرافی بین لندن و دهلی نو، سیم بانان و مأموران هندی معتاد را به ایران فرستاد تا هرچه بیش تر مواد مخدر را رواج دهند. در سال 1851 نیز، قاچاقچیان در لباس دراویش هندی، وارد خراسان و کرمان شدند و به ترویج تریاک کشی پرداختند.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19233مطالب مرتبط