پایگاه مقاومت بسیج ولایت فقیه
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
14
محبوب

معاونت عقیدتی حوزه 114شاهد از پایگاه ولایت فقیه خواهران دیدار کرد
معاونت عقیدتی حوزه 114شاهد از پایگاه ولایت فقیه خواهران دیدار کرد
    تاریخ› یکشنبه 14 شهريور 1395 - 18:44

حضور اعضاء شورا پایگاه ولایت فقیه خواهران و معاونت عقیدتی نظارتی حوزه 114 شاهد

RSS