پایگاه حضرت علی اکبر (ع)
 
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

رای به سایت :
119
محبوب

شهید مفقود الاثر انصاری پور

تاریخ شهادت:  1361-01-01
محل شهادت:  عملیات والفجر مقدماتی - فکه