قسم |
   
پایگاه حضرت علی اکبر (ع)
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
117
محبوب

شهید مفقود الاثر انصاری پور

تاریخ شهادت:  1361-01-01
محل شهادت:  عملیات والفجر مقدماتی - فکه