پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
208
محبوب

بهمنی

تاریخ شهادت:  1367-04-22
محل شهادت:  ابوغریب

سخنی یادگاری از شهید بزرگوار :

غیبت نکنید چون فرد برای دفاع از خود حضور ندارد .