پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
یکشنبه 05 فروردين 1397 -

رای به سایت :
211
محبوب

بهرام نجفی

تاریخ شهادت:  1360-07-01
محل شهادت:  سوسنگرد