پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
یکشنبه 04 تير 1396 -

رای به سایت :
201
محبوب

بهرام نجفی

تاریخ شهادت:  1360-07-01
محل شهادت:  سوسنگرد