پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
215
محبوب

بهرام نجفی

تاریخ شهادت:  1360-07-01
محل شهادت:  سوسنگرد