پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
دوشنبه 01 آبان 1396 -

رای به سایت :
206
محبوب

بهرام نجفی

تاریخ شهادت:  1360-07-01
محل شهادت:  سوسنگرد