پایگاه مقاومت بسیج شهید مکارچیان
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
208
محبوب

بهرام نجفی

تاریخ شهادت:  1360-07-01
محل شهادت:  سوسنگرد