پایگاه شهید قدرت الله روستایی
 
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

رای به سایت :
333
محبوب

شهید علیرضا شیخ عباسی

تاریخ شهادت:  1364-12-04
محل شهادت:  شمال فاو عملیات والفجر8