پایگاه شهید قدرت الله روستایی
 
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
334
محبوب

کلاس تقویتی
کلاس تقویتی
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 23:07

برگزاری کلاس های تقویتی در آستانه امتحانات

ایستگاه صلواتی
ایستگاه صلواتی
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 22:54

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دومین سالگرد شهید مدافع حرم پایگاه شهید روستایی.

هیئت هفتگی روضه الشهداء
هیئت هفتگی روضه الشهداء
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 22:24

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 18:06

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 18:06

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 18:03

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 17:55

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 17:29

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

حلقه صالحین محمد علی جهان آرا
حلقه صالحین محمد علی جهان آرا
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 17:14

حلقه صالحین محمد علی جهان آرا با محوریت مبحث امر به معروف و نهی از منکر برگزار گردید.

هیئت هفتگی روضه الشهداء
هیئت هفتگی روضه الشهداء
    تاریخ› دوشنبه 13 آذر 1396 - 20:25

هیئت هفتگی روضه الشهدا متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه برگزارشد.

شب دهم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب دهم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:40

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب نهم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب نهم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:35

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب هشتم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب هشتم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:28

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب هفتم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب هفتم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:23

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب ششم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب ششم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:16

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب پنجم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب پنجم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› سه شنبه 11 مهر 1396 - 20:11

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب چهارم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب چهارم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› دوشنبه 10 مهر 1396 - 20:29

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب سوم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب سوم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› دوشنبه 10 مهر 1396 - 20:23

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب دوم مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب دوم مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› دوشنبه 10 مهر 1396 - 20:17

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

شب اول مراسم عزاداری دهه اول محرم
شب اول مراسم عزاداری دهه اول محرم
    تاریخ› دوشنبه 10 مهر 1396 - 20:08

هیئت هفتگی روضه الشهداء متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیه

RSS
1 2 3 4... 13