تاریخ : جمعه 23 شهريور 11:33
کد خبر : 714692
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

عیادت از پیشکسوت بسیجی برادر جانباز محمد شیر محمدی

عیادت از پیشکسوت بسیجی برادر جانباز محمد شیر محمدی

عیادت هم در بیمارستان هم در منزل ایشان صورت گرفت

به گزارش قسم از پایگاه سلمان کن  حوزه 101 فجر  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،عیادت از پیشکسوت بسیجی برادر جانباز محمد شیر محمدی در بیمارستان و منزل توسط برادران پایگاه انجام شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ